Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Inikah Makhluk yang Menghuni Bumi Sebelum Nabi Adam?

Inikah Makhluk yang Menghuni Bumi Sebelum Nabi Adam?
Nabi Adam adalah bapak dari semua manusia dan manusia pertama yang menghuni bumi. Menurut ajaran Islam, Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga karena melanggar perintah Allah. Lalu, adakah makhluk yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam?

Jawabannya ada jika merujuk pada Al-Quran. Tapi makhluk yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam bukan dari golongan manusia. Karena itu kemudian Allah menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi.

“Dan ingatlah ketika Tuhamu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al-Baqarah: 30).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah akan menjadikan Nabi Adam dan keturunannya khalifah atau pemimpin di muka bumi. Namun malaikat mempertanyakan keputusan Allah dengan menyebutkan ‘orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah’.

Kenapa malaikat mengatakan kalau manusia akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, darimana malaikat mengetahuinya?

Dari pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa sebelum Nabi Adam, ada makhluk berakal lain yang menghuni bumi. Lalu siapakah makhluk yang suka membuat kerusakan sebelum manusia yang dimaksud oleh malaikat?

Dalam surat Al-Hijr, ayat 24, Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada-mu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu).” (QS. Al-Hijr: 24).

Menurut tafsir al-Jalalain, maksud orang-orang yang terdahulu daripada-mu itu adalah makhluk sebelum Nabi Adam dan orang-orang yang terkemudian adalah orang-orang yang akan datang kemudian sampai hari kiamat.

Kemudian dalam ayat 27, Allah berfirman: “Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas.” (QS. Al-Hijr: 27).

Dari ayat ini, ulama berpendapat bahwa makhluk berakal sebelum Nabi Adam adalah jin. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan, “Yang dimaksud dengan makhluk sebelum Adam diciptakan adalah jin yang suka berbuat kerusuhan.”

Jadi mungkin makhluk yang menghuni bumi sebelum Nabi Adam adalah para jin. Perbedaannya jin tidak memiliki bentuk, sedangkan manusia diberi bentuk. Sama dengan manusia, jin juga suka membuat kerusuhan dan kerusakan. (ww)